Yaşama Saygıya EVET! Termik Santrallere HAYIR!!

9 Ağu 2011

08 Ağustos 2011 FOÇEP Yürütme Kurulu Toplantısı

Sevgili yaşam savunucuları, Değerli FOÇEP’liler;

08.08.2011 Pazartesi günü saat 19.00 da FOÇEP yeni dönem seçimli toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Ufuk Dişli, Emine Dişli, Fırat Korkmaz, Nermin Korkmaz, Nermin Baykal, İlke Kurul, Ömer Kutlu, Hande Kutlu, Candeniz Kutlu, Süheyla Doğutürk, Solmaz Doğutürk, Kartal Doğutürk, Bahadır Doğutürk, Hakan Barçın, Selda Barçın, Öngör Yakar, Yeliz Yılmaz, Atalay Yılmaz katılmışlardır.

Gündem maddeleri görüşülerek, yeni dönem için yapılacak olan çalışmalar değerlendirilmiştir. Termik santral davaları ile ilgili son gelişmeler, bilirkişi incelemesi ve dava süreci hakkında üyemiz Bahadır Doğutürk bilgi vermiştir. Egeçep Foçep işbirliği ile davaya ilişkin katkı sağlayan hukukçu arkadaşlarımızın hassasiyeti vurgulanmış ve dava sürecinde neler yapılabileceği tartışılmıştır.

Türkelli girişi-Foça-Yeni Foça-Gencelli -Bozköy güzergahında düşünülen duble yol planı hakkında üyemiz Atalay Yılmaz bilgi vermiştir. Atalay Yılmaz "Bu yolun yapılmasının gizli amacı Yenifoça'a girişini Bozköy'den vererek, fabrikaların içinden geçen yolun kapatılması, kirliliğin gözlerden saklanmasıdır. Duble yolun en önemli iki olumsuz sonucu Foça-Yenifoça arasındaki bakir koyların yok edilmesi ve Aliağa-Yenifoça yolu üstünde bulunan fabrikaların kirletici etkinliğinin iki katına çıkması olacaktır. 2 yıl önce sadece Yenifoça girişinin Bozköy'den verilmesi gündemde iken şimdi Türkelli-Foça-Yenifoça-Bozköy arasında duble yol gündeme getirilmiştir ki bunun da nedeni yandaşlara ihale çıkarmaktır. Asıl ve ön önemli amaç fabrikaların kirletici etkinliklerinin gözlerden saklanmasıdır. Kirletici etkinliği ortadan kaldırmayan yönetimler, kirliliği gözlerden saklamak için yolu ortadan kaldırmayı tercih etmişlerdir. Bu nedenlerle duble yola kesinlikle karşı çıkılmalıdır" dedi..

Yürütme kurulunun daha etkin çalışabilmesi için kurulun genişletilerek Foça’da bir grup oluşturulması kararı alınmıştır. İşbölümü yapılarak çalışma grupları vasıtası ile farklı konularda çalışma yapılması görüşü kabul görmüştür.

Ekip anlayışı ile çalışılması gereği vurgulanmıştır.

Mücadelenin İzmir geneline yayılması için neler yapılabileceği konuşularak, Foçep’in koordinasyon görevi üstlenmesi gerektiği, her türlü etkinliği tek başına yapamayacağı için ilçe ve mahalle örgütlenme modeli vurgulanmıştır. Meslek odaları ile daha yakın ilişkiler kurularak bundan sonraki süreçte bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiği tüm üyelerce kabul görmüştür. Foça’da termik santral konulu bir kongre yapılabilirliği tartışılmıştır.

Foçep’in dernek olması konusunda fikir ileri sürülmüş ve tartışılmıştır. Dernekleşmenin faydaları dile getirilmiştir. Foça ilçesinde yaşanan çevre kirliliği vurgulanmış, konu hakkında uzun vadeli çalışmalar yapılması ve öneri sunulması kararlaştırılmıştır. Balıkçılar başta olmak üzere tüm esnaf odaları ile ilişki kurularak bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılabileceği vurgulanmıştır. Rock festivalleri ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Emekli insanların bundan sonraki hayatlarını geçirebilmek için bölgemizi tercih ettikleri fakat termik santrallerin zararları ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları görüşü kabul görmüş ve kendilerine bilgilendirici broşür yaptırılarak bilgilenmeleri sağlanmalıdır denilmiştir.

İzmir ilçelerinde yapılan festivaller ve toplantılara ulaşarak konunun önemi vurgulanmalı ve mahallinde örgütlenmeleri sağlanmalıdır fikri öne sürülmüştür. Okullarda öğrencilerin çevre bilinci ile yetişmesi için girişimlerde bulunulmalı denilmiştir.

Son olarak eski dönem çalışmaları değerlendirilmiş, eski yürütme kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür edilmiş ve yeni dönem için seçim yapılmıştır.


Yeni yürütme kuruluna aşağıdaki arkadaşlarımız seçilmişlerdir:

Atalay Yılmaz

Hakan Barçın,

İlke Kurul,

Nermin Korkmaz,

Fırat Korkmaz,

Nermin Baykal,

Öngör Yakar,

Emine Dişli,

Recep Aydın,

Ersin Yıldırım,

Bahadır Doğutürk


Yeni yürütme kurulu Nermin Korkmaz arkadaşımıza yeni dönem sözcülüğü görevini vermiştir.

Sayın Nermin Korkmaz ve yeni yürütme kuruluna başarılar dileriz.

Saygılarımla

Atalay YILMAZ

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder