Yaşama Saygıya EVET! Termik Santrallere HAYIR!!

16 Eyl 2011

Basın Duyurusu: FOÇEP, İzmir Enternasyonel Fuarı'nda‏


Değerli Basın mensupları, bilindiği üzere Aliağa Nemrut Sanayi Bölgesine çeşitli şirketler tarafından 5 adet Kömürlü termik santral yapılmak isteniyor. Hiç şüphe yok ki bu bölgeye yapılacak termik santraller ayırt etmeden tüm izmir'de yaşayan yurttaşlarımızı etkileyecek, havasını kirletecek, toprağın verimini %70 azaltacak, yeraltı sularına zarar verecek, bölgemizdeki deniz ekosistemini yok edecektir.

Foça ve civarında konuya ilişkin belli bir duyarlılık yaratılmış olmasına karşın İzmir'in güneyine doğru gidildikçe soruna karşı ciddi bir ilgisizlik ve bilgisizlik tespit ettik. Bu nedenle İzmir'de yaşayan yurttaşlara termik santrali, vereceği zararları anlatmak için 8-18 Eylül tarihleri arasında sürecek İEF'te stant açtık. Standımızı ziyaret edenlerin bir çoğu İZMİR'E TERMİK SANTRAL KURULMAK İSTENDİĞİNDEN BİLE HABERSİZLER!! Aliağa bölgesi İzmir'in kuzey aksanında kaldığından, termik santrallerin kendilerine zarar vermeyeceği yanılsamasını yaşıyor kent merkezindekiler. Oysa İzmir'deki hava kirliliğinin kaynağı da Aliağa'dır. İEF Foçep standında yurtlaşları bu tehlikeden haberdar etmeye, mail grubumuza yeni üye kaydetmeye yönelik çalışmalar yapmakta, ziyaretçilere el ilanı vermekteyiz.
NOT: Daha termik santrallere verilen olumlu ÇED iptal davası sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ilıpınar-Kozbeyli arasındaki vadiyi "Curuf ve Termik Santral Kül Depolama Alanı" olarak belirledi. (Ek: Termik Kül) Bölge halkı şimdi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planına itiraz etmeye, dava açmaya çalışıyor.  Bakanlığın, daha ortada kömürlü termik santral yokken, "kül depolama alanı" belirlemesi, adeta "gelip burada termik santral yapın!" demek anlamına geliyor. İZMİR ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR.İzmir Enternasyonel Fuarı'nda, FOÇEP standında dağıttığımız bilgi notu, açıklamalar aşağıdadır:


TERMİK SANTRALLER İZMİR’E ÖLÜM KUSACAK!
Bilindiği üzere İzmir Aliağa ilçesine bağlı ve Yenifoça’ya yakın bir köy olan Çakmaklı’ya 20 yıl önce Japonlar tarafından termik santral kurulmak istenmiş; hukuksal ve demokratik mücadelelerin sonucunda YARGI KARARI ile termik santral inşaatı durdurulmuştu.
  
20 yıl sonra şimdi yine başta ENKA şirketininki olmak üzere bu bölgeye İDÇ, HABAŞ ve BATIÇİM tarafından 4 adet termik santral kurulmak isteniyor. Bunlardan ENKA ve İDÇ’ye olumlu ÇED verilmiş, ÇED Genel Müdürlüğü bu kararı ile İzmir’i ölüme mahkum etmiştir. Açılan olumlu ÇED iptal davaları ise devam etmektedir.   
  
Aliağa ile Yenifoça arasındaki bölge sanayi kuruluşları nedeniyle zaten yeterince kirlenmişken, İZMİR’DEKİ HAVA KİRLİLİĞİNİN KAYNAĞININ ALİAĞA OLDUĞU BİLİNDİĞİ HALDE  800+250+350+500 mw güçlerinde ve ithal kömürle çalışacak (biri doğalgazlı) termik santrallerin yapılması, sadece bu bölgeyi değil, İzmir Körfezi’nin Güney ve Kuzey kıyı bölgesini de ciddi bir şekilde etkileyecek, çevreye, tarıma, doğaya, turizme ve insan sağlığına onulmaz zararlar verecektir.
  
Toplumsal ve zorunlu bir ihtiyaç olan elektrik üretiminin sosyal politikalardan vazgeçilerek özel şirketlere devredilmesi, bu şirketlerin rant amaçlı yatırımlar yapmasına ve bunu yaparken de çevreyi, tarımı, doğayı, suyu, insanı; kısaca yaşamı talan etmesine fırsat vermiştir. KÖMÜRE DAYALI termik santrallerin AB ülkelerinde yasaklanması sonucunda Uluslararası şirketler yerli işbirlikçiler aracılığı ile yönünü Türkiye’ye çevirmiştir; ülke tam bir çevre felaketi ile karşı karşıyadır.  
  
Ülkenin elektriğe ihtiyacı olabilir... Ancak, elektrik üretimi ya da sanayide üretim doğayı, çevreyi yok ederek, tarımsal alanları ve ürünleri yararlanılamaz hale getirerek, insan sağlığını hiçe sayarak yapılamaz! Bu, anayasada dile getirilen “insanın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı”na müdahaledir. Termik santralin yapılacağı yerler ve çevresi, bitki örtüsüyle, tarihi ve doğasıyla, koylarıyla cennetten bir köşedir.

Bu nedenlerle özel şirketlerin sırf devlete elektrik “satmak” amacıyla bölgemizde termik santraller kurmasına, rant uğruna memleketimizin toprağını, çevresini, denizini, insan hayatını, tarımını yok etmesine kesinlikle  izin verilmemelidir. Bu sorumluluk hepimizin!
    
İZMİR’DE YAŞAYAN, ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ DÜŞÜNEN TÜM İZMİRLİ YURTTAŞLARI DUYARLI OLMAYA, DAYANIŞMAYA KATILMAYA, HAYATI SAVUNMAYA ÇAĞIRIYORUZ.

TEHLİKENİN BOYUTUNU BİLİYOR MUSUNUZ?
Yenifoça’ya çok yakın olan Nemrut sanayi bölgesine Enka’nın dışında 3 termik santral daha kurulacak, felaketin boyutu daha da artacaktır. Sadece 800 mw gücündeki bir termik santralin (ENKA) başlıca ZARARLARI:

* Bir saatte 262 TON, bir günde 6.300 TON kömür yakılacak. (Yaklaşık 315 kamyon)
* 1 saatte 26 TON, bir günde 630 TON kül oluşacak. Bir yılda ise en az 230.000 TON! Oluşacak kül dağından toprağa ve çevreye kadmiyum, civa, kurşun, arsenik v.b. ağır metaller yayılarak onu kirletecektir.
* Soğutma için 1 saatte 90.000 m3, 1 GÜNDE ise 2.160.000 m3 deniz suyu kullanılacak, bu su 8 derece ısınmış olarak geri deşarj edilecek.
* Isı artışı ve pis sular nedeniyle deniz ekosistemi zarar görecek, balıklar ölecek.
* Denize girilemeyecek. Çünkü denize bırakılan atık sular ve yüzbinlerce tonluk gemi trafiği, yeni yapılacak limanlar ve atıklar denizin kalitesini bozacak; bölgemizde yeni bir İZMİR KÖRFEZİ yaratılacak! 
* Asit yağmuru sonucunda tarımsal ürünler zarar görecek, toprağın verimi %70 azalacak.
* Kanser, erken ve sakat doğum, nefes darlığı, kalp hastalıkları hızla artacaktır.
* Baca gazları sadece Aliağa-Foça’yı değil, İzmir körfezinin Kuzey kıyı bölgeleri ile körfezin Güney bölgelerini, Ege’yi de etkileyecek. 
* Turizm büyük darbe alacak.
* Yüzyıllardır bölgede yaşayan insanlar bir süre sonra göç edecek, tarihsel, sosyal, kültürel, geleneksel ilişkiler son bulacak, bölge halkının çocukluğunu geçirdiği ata yadigârı yerler tarumar edilecektir.

Doğa ve insan yaşamının üstüne 1 AYDA yağacak zehirli gazlar:
- 1572 TON kükürtdioksik
- 1044 TON azotoksit
- 1888 TON toz
- 315 TON carbonmonoksit
- 157 TON hidrojen klorür
- 24 TON hidrojen florür
- 1,5 MİLYAR metreküp baca gazı.
1 YILLIK VE 49 YILLIK DEĞERLERİ VARIN SİZ HESAPLAYIN!

TERMİK SANTRAL BİR ŞAKA DEĞİL, ÖLÜMÜN ADIDIR!
TERMİK SANTRALLERE HAYIR!


İletişim: focep@yahoogroups.com
www.facebook.com/FocaCevreVeKulturPlatformu
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder