Yaşama Saygıya EVET! Termik Santrallere HAYIR!!

3 Eki 2011

Termik Santrale İtiraz Eden Edene


Termik Santrale İtiraz Eden Edene

Aliağa ve Foça'da tepkilere neden olan İzmir Demir-Çelik A.Ş.'nin Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama alanının yapımına olanak verilen plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Aliağa ve Foça'da tepkilere neden olan İzmir Demir-Çelik A.Ş.'nin Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama alanının yapımına olanak verilen plan değişikliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Askıya çıkan plana Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve bölgedeki bazı firmalar planlama esasları, şehircilik ilkeleri, çevre koruma standartları ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Aliağa ile Foça İlçesi'nde Termik Santral ve Kül-Cüruf Depolama Alanı yapılabilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa ve Foça Belediyeleri'nde askıya çıkan imar planlarına itiraz edildi. Askı süresi içinde Kıyı Ege Belediyeler Birliği, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve bazı firmalar itirazlarını yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca re'sen onaylanarak askıya çıkarılan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine itirazlar Bakanlık'a gönderilecek. İtiraz gerekçeleri ise bu planların Manisa-Kütahya-İzmir Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'na, 3194 sayılı İmar Kanunu'na ve kanun uyarınca çıkarılmış yönetmeliğe, bağlayıcı üst ölçek plan olan 1/25 bin ölçekli İzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı Revizyonu'na aykırı olması oldu.

Şehir Plancıları Odası'nın itirazında İzmir için yaşamsal öneme sahip alanlar olan su havzaları, tarım ve orman alanlarında ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin, yeraltı ve yerüstü doğal kaynakların, su, toprak ve hava kalitesinin korunmasının, sürdürülebilir bir geleceğin öngörülmesi planın temel ilke ve stratejisi olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle termik santrale olanak tanıyan plan değişikliğinin, su, toprak ve havakalitesinin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek öngörüsüne aykırı olması bakımından, 1/25 bin ölçekliİzmir Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nın temel ilke ve stratejisine aykırı olduğu öne sürüldü.

Şehir Plancıları Odası 1/25 bin ölçekli plan raporunda bulunan 'Temiz Hava Planı' raporuna referanslı haritada Aliağa ve çevresinin kirletici etkenler bakımından kapasitesinin aştığının görüldüğüne dikkat çekti. Termik santralle ilgili plan değişikliğinin durumu daha vahim düzeye getireceğini belirten Plancılar, söz konusu iki cüruf depolama alanı için seçilen alanların da doğal karakteri korunması gereken ve henüz bozulmaya uğramamış orman ve makilik alanlar içinde, üstelik herhangi bir ulaşım bağlantısı bulunmayan alanlar olduğunun tespiti yapıldığını belirtti.

Foça'da 5 BİN İMZA

Termik Santral yapımına olanak sağlayan imar plan değişikliğine itiraz eden Kıyı Ege Belediyeler Birliği'nin Avukatı Enis Dinçeroğlu, şunları söyledi:

"İlk plana açtığımız dava sürüyor. İlk planda cüruflar için alan yoktu. Depolama alanları yoktu. Bu ikinci plan birincinin yanlışlığını da ortaya koydu. Çevre kirliliğinin bedeli neyse ödeteceğz. Bu plan yer gösterme olarak görülüyorsa da daha büyük çevre felaketine yol açacak. Foça'da duyarlı insanlar da 5 bin imza topladı. Cüruf depolama alanı istemiyorlar. Hep bir ağızdan kirliliğe hayır kampanyası başlattılar. Biz de plana itiraz ettik. Nazım İmar plana aykırılıklar çok." - İzmir

Kaynak: (Doğan Haber Ajansı) 03.10.2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder