Yaşama Saygıya EVET! Termik Santrallere HAYIR!!

1 Haz 2010

Aliağa'da Çevre Toplantısı


İzmir"in Aliağa İlçesi"nde düzenlenen çevre bilgilendirme toplantısında çevre belediyeler, sivil toplum örgütleri ve halkın çevreye karşı duyarlı olmaları istendi. Bakırçay Çevre Platformu tarafından düzenlene toplantıya Foça Çevre Platformu üyeleri, Ege Çevre Derneği üyeleri ile Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Münir Nurettin Bayrav, Uğur Eren, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Eğe Çevre Platformundan (EGEÇEP) hiçbir yetkilinin olmaması ve katılımının azlığı dikkat çekti. Çevresel etkilerin ve alınması gereken tedbirlerin konuşulduğu toplantıyı Bakırçay Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Yurttaş yönetti. Aliağa Belediyesi Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yakup Öztürk ile Aliağa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü, Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yücel Laçinel de toplantıda çevre ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. 

HÜSEYİN YURTTAŞ "SAĞLIKLI SANAYİDEN YANAYIZ."
Toplantının açılışında konuşan Bakırçay Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Yurttaş 10 gün önce Aliağa ve Foça Belediye Başkanları ve platform üyeleri ile yaptıkları toplantıda bu toplantıyı yapma ve gelinen noktaları tartışma amacı taşıdıklarını belirterek sanayiye karşı olmadıklarını söyledi. Yurttaş her tarafın sanayi ile dolduğu bir ortamda yaşamı savunma çabalarının olduğunu söyleyerek Sağlıklı sanayiden yanayız. Sanayileşmeye değil kirliliğe karşıyız. Bu toplantıyı da bunun için yaptık ve gelinen noktaları ve bilgileri paylaşalım istedik dedi.

YAKUP ÖZTÜRK "İDÇ ENERJİ SANTRALİ KONUSUNDA CİDDİ MESAFELER KATETTİ".
Aliağa Belediyesi Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yakup Öztürk İzmir Demir Çelik"in enerji santrali konusunda ENKA ve HABAŞ"a nazaran daha ciddi bir tehlike arz ettiğini söyleyerek şu bilgileri verdi; HABAŞ"ın isteğinin reddedilmesinin ardından esas tehlike İDÇ de. İDÇ"nin enerji santrali yapmayı planladığı alan planlarda sanayi alanı olarak görülüyor. İmar anlamında ciddi sorunları yok. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ÇED süreci tamamlanana kadar durdurma yönünde karar aldı. Biz bu izni vereceklerini düşünüyoruz. Aliağa, Menemen ve Foça Belediyeleri net bir şekilde istemediklerini söylüyor. Yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri ve halk olarak koyacağımız tepkiler çok önemli.Aliağa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü, Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yücel Laçinel de yaptığı konuşma da Büyükşehir"in hazırladığı 1/100.000 "lik planda ENKA"nın termik santral kurmak istediği alanın dikilebilir tarım arazisi olarak geçirildiğini söyleyerek      1/25.000 ve 1/5000"lik plan tadilatını da Büyükşehir reddetti. Bunu yapabilmelerinin tek yolu 3194 sayılı imar kanununu 9. Maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığı"nın yapma ve onama yetkisinin kullanılmasıdır. Bakanlık isterse bu alanı enerji alanı olarak planlayıp onayabilir.Dedi.

TURGUT OĞUZ "EYLEMLERE ŞİMDİDEN BAŞLAMALIYIZ".
Aliağa Belediye Başkanı Ömer Turgut Oğuz toplantıda yaptığı konuşma da Aliağa"nın sanayi açısından çok kirlendiğini söyleyerek Aliağa"nın kirliliği had safhada ama hala Foça yoluna talipler çok. Aliağa"nın kirliliğe tahammülü yok. Termik santral yapmak istiyorlar bir de yanına çimento fabrikası kurmak istiyorlar. Termik santral taliplisi de bir iki değil tam beş tane. Biz elimizden geleni yapıyoruz. SİT Kuruluna iki kez gitti. Termik santrallerin kullandığı suyun deşarjı için 3. Derece sit alanından 5 metre çapında su borusunun geçmesi gerektiğinden bahsediliyor. Ben buna kayıtsız şartsız ret dedim. Gerekçe olarak ta ben bu fabrikaları istemiyorum dedim.Diye konuştu.
Turgut Oğuz Bölgenin enerji bölgesi olarak ilan ettirilme çalışmalarının olabileceğini ve bunu yapabileceklerini söyleyerek Termik santralin yanına çimento fabrikası kurmayı ve küllerini kullanmayı düşünüyorlar demek ki niyetleri var ve adım attıklarını düşünüyorlar. Sadece ve sadece yapacakları tek şey bakanlıktan burayı enerji bölgesi ilan ettirme yolu olacaktır. Başka türlü oynayacak alan bırakmadık onlara. Aliağa ve Büyükşehir Belediyeleri olarak ne gerekiyorsa yaptık. Biz şimdiden eylemlere hazırlanmalıyız. Bu gelişmeler olmadan dahi çok geniş çapta eylemlere başlamalıyız. Güvendikleri tek yer Bakanlık. Bu gelişmeler yaşanmadan bile eylemlerimize ve yürüyüşlerimize başlamalıyız dedi.
GÖKHAN DEMİRAĞ "TERMİK SANTRAL İSTEMİYORUZ".
Yerel Yönetimler olarak imar planlarının kullanım alanlarına uygun şekilde yapıldığına dikkat çeken Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ 1/5000 ve 1/1000"lik imar planlarını yerel yönetimler, 1/25000 ve 1/100000 lik planları da Büyükşehir Belediyesi yapar. Büyükşehir"in yaptığı planlarda ENKA"nın istediği alan tarım arazisi olarak kesinleşti. Özel Çevre Koruma Kurulu"na Foça ile ilgili sorduğum bir soruda Foça"nın  çevre koruma bölgesi ilan edildiğini ama hemen yanı başına termik santraller kurulmak isteniyor dedi. Özel Çevre Koruma Kurulu biz buna kesinlikle karşıyız dedi. Bu bizim başka bir çıkış noktamız olabilir. Biz de kesinlikle termik santrallere karşıyız. Bakanlık buna olur verebilir ama biz de teyakkuz halindeyiz. Hep birlikte karşı olduğumuzu göstermek açısından bu toplantıların yararı çok fazla olacaktır.Diye konuştu.
HAYDAR KARAMAN "ANAP"IN EN GÜÇLÜ OLDUĞU ZAMANDA TERMİK SANTRAL YAPTIRMADIK BUGÜN DE YAPTIRMAYACAĞIZ"
CHP Aliağa Belediye Meclis Üyesi Haydar Karaman da söz alarak bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istediğini belirterek konuşma yaptı. Konuşmasında Termik santrallerin karşısında olduklarını söyleyerek 1984-1989 yılında Aliağa da Meclis Üyesiydim ve o zaman da karşıydık. Biz ANAP"ın en güçlü olduğu dönemde bu santralleri yaptırmadık, şimdi de yaptırmayacağız.Dedi. Haydar Karaman şöyle konuştu; Büyükşehir Belediyesinin Aliağa ile ilgili olmazsa olmaz 3 konusu var. Bunlar Sanayi bölgesinin büyümemesi, Termik santral kurulmaması ve Döküm Organize Sanayi Bölgesinin Kurulmaması. Konuşmalarda bir yanlış anlama ya da eksik bilgilendirme var. Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren mazbatalarımızı almadan çalışmalar başlattık. 2. No"lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu"nun aldığı bir karar vardı. Bu karar da 1. Derece SİT alanlarının dışından akaryakıt boru hatlarının geçiş güzergahlarının bulunması istenmişti. Biz de 1. Derece SİT alanının kurulması için Aliağa Belediyesi İmar Komisyonu olarak 6 aylık bir çalışma yaptık Bu çalışma sonucunda bizden önceki dönemde 1. Dereceden çıkarılıp 3. Derece sit alanına çevrilen bölgeden geçen Hayıtlı deresi adlı bir derenin olduğunu tespit ettik. Bu dereyi ıslah ederek boru hatlarını oradan geçireceğimizi ve elimizde kalan 1. Derece sit alanımızı bozdurmayacağımızı düşündük. Bu dereyi ıslah edersek ve boru hattı güzergâhını buradan geçirirsek Belediye olarak bizim istemediğimiz hiçbir kurumun ya da tesisin borusu buradan geçmez, İDÇ"nin de geçmez.
Çevre bilgilendirme ve değerlendirme toplantısının soru cevap bölümünde bir vatandaşın Güzelhisar Ovasına Döküm Organize Sanayi Bölgesi"nin kurulmak istenmesi ve bu konunun gündemde neden olmadığı ve şu anda bile sondaj çalışmalarının yapıldığını sorması üzerine Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz da Güzelhisar konusunun bugünündeğil geçmiş yılların konusu olduğunu ifade ederek    İlk önce Büyükşehir de kararsızdı. Aziz Kocaoğlu"nu getirdim gösterdim ve şimdi o da bu konuda karşı olduğunu söyledi. Bize kalırsa ve Büyükşehir kalırsa burada bir döküm organize kurma şansları yok. Sondaj çalışmalarını şikayet edin dedim kimse gelmedi.Dedi. Turgut Oğuz"un Güzelhisar Ovası"nda sondaj çalışmalarını şikayet edin bizde gerekeni yapalım sözü üzerine söz alan Foça Çevre Platformu Üyesleri tepki göstererek Biz Belediye de geldik. Şöyle Yapalım böyle yapalım diyoruz söz de kalıyor. Güzelhisar Ovası Elbirdi mevkiinde sondaj çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yapalım diyoruz, CHP Aliağa İlçe Başkanını çağırıyoruz ve diyoruz ki CHP olarak mı yoksa Belediye olarak mı mesaj çekeceksiniz ne yapacaksınız, Yücel Laçinel"e söyleniyor bunlar ama basın açıklamasından 1 saat önce mesaj çekiliyor ve kimse gelmiyor.Dedi. Yücel Laçinel de bu suçlama karşısında biz bize ne söylendiyse onu yaptık, mesaj da çektik, araç ta tahsis ettik.Dedi.
CHP li olmadığını ama çevre konusunda yardım etmek istediğini ifade eden bir vatandaşta Çevre Bakanlığından randevu istediğini ve randevuya cevap verildiğini ifade ederek Aradan 6 ay geçti çağırılmadım. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanından Aziz Kocaoğlu"ndan kendi maili dahil randevu istedim ama oradan dönmediler. Hangi zeminde neler yapmaya çalıştığımızın bir göstergesi bu. PETKİM rafineri kurmayı planlıyor ve bu konu burada hiç konuşulmadı.Neden diye sordu.
FOÇEP YÜRÜTME KURULU ÜYESİ BAHADIR DOĞUTÜRK "BU TÜR TOPLANTILARI DAHA ÇOK YAPMALIYIZ".
Foça Çevre Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Bahadır Doğutürk te Çevre de olup biten her şey ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi bu bölge için olmazsa olmaz konuları sıralamış ama PETKİM ciddi anlamda rafineri çalışması yapıyor. Bu bölgede bırakın yeni sanayi tesis yapmayı mevcutlarının kapasitelerinin artırılması bile mümkün olmamalı. Aliağa bir ölüm bölgesi oldu. Gerçekten ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Abdullah Bayram Hoca"nın hazırladığı raporun içeriğine değil sonucuna bakıyorlar. İşin içinde ise vahim tablolar var. Halkın gücünün karşısında hiç kimse duramaz. Biz eğer birlik olur ve hep beraber çalışırsak başarılı olacağımıza inanıyorum. Burada Çandarlı, Menemen, Dikili, Çiğli, Karşıyaka, Bergama. İzmir Büyükşehir Başkanlarının da burada olmasını isterdim. Şakaya alınacak bir durum değil bu. Kastamonu Çevre Platformu"nun yaptığı gibi yapmalıyız. Platform ÇED raporuna rağmen Çimento Fabrikasını orada yaptırmadı. Bu tür toplantıları çok daha geniş platformlarda yapmalıyız ve devam ettirmeliyiz.Şeklinde konuştu
Bilgilendirme toplantısını yöneten Bakırçay Çevre Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Yurttaş da Ocak ayı içerisinde örgütlenme adına bir toplantı yapmaları gerektiğini belirterek örgütlenmenin ardından halka nasıl anlatılması gerektiği ve halk içinde nasıl örgütlenilebileceği konularının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Güzelhisar"dan nereye uzanırsa uzansın çevresel mücadelelerinin devam edeceği sinyalini veren Yurttaş tüm halkın ve kurumların çevre konusunda daha duyarlı olmalarını istedi.
 
Bakırçay Platformu tarafından düzenlenen çevre bilgilendirme toplantısını Platformun Dönem Sözcüsü Hüseyin Yurttaş yaparken, Aliağa Belediyesi Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı ve Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yakup Öztürk ile Aliağa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü, Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yücel Laçinel de toplantıda başta ENKA ve İDÇ olmak üzere çevre ile ilgili bilgilendirmeler yaptı.
Aliağa Belediyesi Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Danışmanı ve Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yakup Öztürk İDÇ enerji santrali konusunda ciddi tehlike.
Aliağa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü, Bakırçay Çevre Platformu Üyesi Yücel Laçinel ENKA"nın termik santral için istediği alan Büyükşehir planlarında dikili tarım arazisi olarak belirlendi.
Aliağa Belediye Başkanı Ömer Turgut Oğuz Elimizden ne geliyorsa yaptık. Termik santrallere karşı eylemlere şimdiden başlamalıyız.
Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ Kesinlikle termik santrallere karşıyız. Bakanlık buna olur verebilir ama biz de teyakkuz halindeyiz.
CHP Aliağa Meclis Üyesi Haydar Karaman biz ANAP'ın en güçlü olduğu dönemde bu santralleri yaptırmadık, şimdi de yaptırmayacağız.
Bakırçay Çevre Platformu tarafından düzenlene toplantıya Foça Çevre Platformu üyeleri, Ege Çevre Derneği üyeleri ile Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Aliağa Belediye Başkan Yardımcıları Münir Nurettin Bayrav, Uğur Eren, Belediye Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri ve muhtarlar katıldı. Eğe Çevre Platformundan (EGEÇEP) hiçbir yetkilinin olmaması ve katılımının azlığı dikkat çekti.
 29 Aralık 2009 Salı (www.gunaydinaliaga.com)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder