Yaşama Saygıya EVET! Termik Santrallere HAYIR!!

5 Haz 2010

Foçep; Antik Kyme Kentine Çimento Fabrikası İstemiyoruz .

Sample ImageSample Image
Foçep Basın Açıklaması /Tarih Ve Çevre Katliamına Dur Diyoruz ,İzmir İli Aliağa İçesi, Horozgediği Köyü sınırlarında kalan ve ANTİK KYME kentinin bitişiğinde yer alan Pınartepe mevkine Batıçim adlı bir firma tarafından “Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi” yapılmak isteniyor. 
Sample Image
Bu amaçlarla 5 Kasım Perşembe günü Saat 11.00’de Horozgediği Köyü’nde firma tarafından halk bilgilendirme toplantısı yapılacak. ÇED raporundan anladığımız kadarıyla yılda 2 milyon ton çimento öğütülüp paketlenecek. Hiç şüphe yok ki Batıçim adlı firma bu yatırımı “sosyal hizmet aşkı” için değil, kısa yoldan kâr ve rant elde etme amacıyla yapmaktadır. Bunun için 3500 yıllık antik bir kente zarar vermeyi, 1. Derece Arkeolojik Sit alanını tahrip etmeyi, binlerce kişiyi toza boğmayı, yer altı sularını kirletmeyi, asit yağmuruna neden olarak tarıma zarar vermeyi rahatlıkla göze almaktadır.

Sample Image

Pınartepe tarihsel, arkeolojik ve jeotermal su kaynaklar açısından önemli bir bölgedir. “Pınar” tepe, adını bir zamanlar eteklerinden doğan jeotermal sudan almaktadır ve 1985’lere kadar burası halk tarafından “Ilıca” olarak kullanılmaktaydı. Demir çelik fabrikalarının açılmasından sonra ılıca da küstü, ılıcanın etrafına konan tavuskuşları da… Bütün bunların, gözünü kâr hırsı bürümüş “ticaret erbabı” Batıçim için bir anlamı yok... Fakat florasıyla, faunasıyla çevre ve insan sağlığını korumakla görevli sosyal hukuk devleti için bunun bir anlamının olması gerekir. Devlet tarihi, doğayı ve insan sağlığını kâr hırsı uğruna hiçe sayan özel bir firmanın “moderatörü” değildir. Tam tersine insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği çok açık olan böyle bir tesise dur demelidir. Çocuklarımıza miras olarak çimento ve demir tozu değil, temiz bir çevre bırakmak zorundayız.
Sample Image

Batıçim’in ÇED raporlarında bahsettikleri “Sit kurulu görüş yazısını” (Ek 15) rapor eklerine koymayarak bazı gerçekleri gizlediğini belli etmiş, Pınartepe-Kyme bölgesindeki Jeotermal su kaynaklarına değinmemiş, kuşların uğrak alanı sazlık ve doğal göletlerin, yakın bölgedeki orman ve zeytinliklerin varlığı es geçmiştir. Oysa ÇED raporu hazırlama formatı bu tür alanların belirtilmesini zorunlu kılar. ÇED raporu bölge incelenmeden, gezilip görülmeden masa başında yazılmıştır. Adeta yasak savma mantığıyla hazırlanmış, kurulmak istenen tesisin emisyonları hakkında yeterince bilgi verilmemiştir. Bir yılda kullanılacak 100 bin ton külün nereden temin edileceğine dair bir bilginin olmaması akla “Sırada kömürlü termik santrallere izin verilmesi mi var?” sorusunu getirmektedir.
 ÇED raporlarında belirttikleri haliyle; bir ayda 275 TON su tüketeceklerdir. Bu miktar 55 haneli bir köyün kullanacağı suya eşittir. Fırınlar için bir günde 4800 Lt. fuel oil kullanılacaktır. Bu da bir günde 86,4 Kg Kükürtdioksidi (SO2) solumamız demektir. Doğaya salınacak SO2 miktarı ayda 2592, YILDA ise 31.104 Kg. olacaktır. Doğaya salınacak Azotoksit (NOx) miktarı ise YILDA 9763 Kg.’dır.
TOZ emisyonları da yine insan ve çevre sağlığı açısından ürkütücü boyutlardadır; torba filtre kullanıldığı varsayıldığında BİR YILDA 88.214 Kg. (88 ton) toz zeytinlere, ormana, tarım alanlarına ve insanların üstüne yağacak. Tesisin onyıllar boyunca çalışacağını düşündüğümüzde durumun vehameti daha da artacaktır.
Sample Image
ve YTE tarafından Prof. Abdurrahman Bayram başkanlığındaki ekibe yaptırılan “Aliağa Çevre Durum Tespiti ve Taşıma Kapasitesinin belirlenmesi” adlı araştırmanın “alınacak tedbirler ve öneriler” bölümüne değil de “içeriğine” bakıldığında bu bölgenin yeterince kirli olduğu görülecektir. Bir çok işletmenin emisyon izni dahi yoktur. Bölgenin hava kirliliği Google Earth’dan dahi rahatlık görülebilirken; “Çimento” gibi gaz ve toz kaynağı olan ve ayrıca bronşit, KOAH gibi hastalıklara, asit yağmurlarına yol açarak tarıma büyük zararları olan bir tesisin, hem de 1. Derece arkeolojik sit alanına kurulmak istenmesini akılla izah etmek güçtür.
FOÇEP olarak antik Kyme kentine yapılmak istenen, çevre ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek olan tesise karşı imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Kamuoyuna duyurulur.

Hakan BARÇIN
FOÇA ÇEVRE VE KÜLTÜR PLATFORMU
FOÇEP Dönem Sözcüsü
Tel: 0533 411 37 83

Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder