Yaşama Saygıya EVET! Termik Santrallere HAYIR!!

1 Haz 2010

Aliağa'da Olaylı ÇED

 

 İzmir’ in Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü, Pınar tepe mevkiinde BATIÇİM Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi projesinin ÇED toplantısı gerçekleştirildi. 

  BATIÇİM"İN ÇED TOPLANTISI OLAYLI GEÇTİ
BATIÇİM"İN ÇED TOPLANTISINDA FOÇEP TEPKİSİ  " İSTİHDAM YARATACAĞIZ DİYE İNSAN VE ÇEVREYİ ÖLDÜREMEZSİNİZ".

 FOÇEP " BU BÖLGE SANAYİ BÖLGESİ DEĞİL, ÖLÜM BÖLGESİ OLMUŞTUR" .

İzmir"in Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü, Pınar tepe mevkiinde BATIÇİM Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi projesinin ÇED toplantısı gerçekleştirildi. Yönetmeliği"nin 9. maddesi gereğince ÇED sürecine halkın katılımını sağlamak, proje hakkında halkı bilgilendirmek, halkın görüş ve önerilerini almak amacıyla düzenlenen CED toplantısı Horozgediği Köyü"nde bulunan köy kahvesinde yapıldı.
ÇED Toplantısına Çevre ve Orman Bakanlığı, İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı yetkilileri, BATIÇİM adına işveren temsilcisi İnşaat Mühendisi Bahadır Karakullukçu ile köylüler ve Foça Çevre ve Kültür Platformu (FOÇEP) üyeleri katıldı. İzmir Aliağa Belediye Meclis Üyeleri Barış Eroğlu, İlknur Köse , Bahar Deniz Karaman ile Halkla İlişkiler Müdürü Yücel Laçinel ve Başkan Danışmadı Yakup Öztürk"ün de izleyici olarak katıldığı ÇED toplantısı gergin geçti. ÇED toplantısını İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ÇED Planlama Şube Müdürü Bülent Demirel yönetti.

PROJE"NİN SUNUMU BİTMEDEN TEPKİLER GELDİ.
BATIÇİM Batı Anadolu Çimento San. A.Ş. adına proje sunumunu Resif Çevre Mühendisliğinden Çevre Mühendisi Çiğdem Tekneci Erdoğan yaptı. Toplam 66.643 metrekare alan üzerine inşa edilmesi ve yılda 2.000.000 ton çimento üretilmesi düşünülen Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisinin bölgede yerinde çimento sağlamak ve proje alanına yakın yerde bulunan liman aracılığı ile de ihracata yönelik hizmet vermesi planlıyor. Tesis için ihtiyaç duyulan hammadde ise Söke de bulunan yine BATIÇİM" e ait tesislerden getirilecek. Çimento üretme ve paketleme tesisinin çalışma şeklini, ortaya çıkacak atıkların bertaraf şekillerini, depolama alanlarını, üretim aşamalarını, çevreye verilebilecek atıkların miktarlarını, kullanılacak su miktarı ve kaynaklarının ayrıntılı olarak anlatıldığı sunum bitmeden fabrikanın yapılmasına tepki gösteren vatandaşlar anlatılanların gerçeği yansıtmadığını belirttiler.

FOÇEP" e bağlı üyeler bölgenin fabrikalar ile kuşatıldığını ifade ederek çevre ve insan sağlığını gözetmeyen uygulamalar yapıldığını söylediler. Foça, Koz beyli ve Gencelli de yaşadıklarını söyleyerek tepkilerini dile getiren platform üyeleri ÇED toplantısını yöneten İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ÇED Planlama Şube Müdürü Bülent Demirel" tepki göstererek toplantının hukuksuz olduğunu iddia ettiler.

ÇED PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRÜ BÜLENT DEMİREL  SÜRECİ SÜRDÜRMEK İÇİN BURADAYIZ. HERKESE SÖZ HAKKI VERECEĞİM.
Kurulması düşünülen tesis ile ilgili tartışmaların kontrolden çıkma noktasına gelmesi üzerine vatandaşları uyaran ÇED Planlama Şube Müdürü Bülent Demirel Arkadaşlar bu ÇED toplantısı fabrikanın kurulması anlamına gelmez. Biz burada size bilgi veriyoruz ve sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Herkese söz hakkı vereceğim. Bunlar kayıt altına alınacak ve bir rapor hazırlanacak. Tepkilerinizi tek tek dinleyeceğiz ve varsa sorularınızı burada bulunan yetkililere soracaksınız, aksi halde toplantıyı iptal etmek zorunda kalırım. Bizim amacımız tesis ile ilgili yasal süreci doğru ve sağlıklı bir şeklide işletmektir. Dedi.

FOÇEP " ANAYASA HERKES SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR, DEVLET BU HAKKI KORUR İLKESİ VAR. BU TESİS BURAYA BU NEDENLE KURULMAMALI ".
FOÇEP Dönem Sözcüsü Hayrettin Yıldırım ve platforma dahil üyeler de hazırladıkları bir bildiri ile tesise neden karşı çıktıklarını anlattılar. Bildiride yapılması düşünülen tesisin KYME Antik Kentine yakın olduğunu, çevreye ve insan sağlığına zarar vereceğini söyleyen platform üyeleri BATIÇİM" in sosyal hizmet aşkı nedeni ile bu tesisi yapmadığını kısa yoldan rant ve kar elde etmek istediğini belirttiler. FOÇEP tarafından hazırlanan bildiride özetle şu görüşlere yer verildi. Pınar tepe tarihsel, arkeolojik ve jeotermal su kaynakları açısından önemli bir bölgedir. BATIÇİM ÇED raporlarında bahsettikleri Sit Kurulu Görüş Yazısını rapor eklerine koymamış ve bazı gerçekleri gizlemiştir. ÇED raporu hazırlama formatı bu tür alanların belirtilmesini zorunlu kılar. Bir yılda kullanılacak 100 Bin Ton külün nereden getirileceğine dair bir bilgi olmaması akla sırada kömürlü termik santral mi var sorusunu getirmektedir. Bir ayda 275 ton su tüketilecek deniyor. BU miktar 55 haneli bir köyün kullanacağı suya eşittir. Fırınlar için bir günde 4800 litre fueloil kullanılacak deniyor, bu da bir günde 86.4 kg Kükürt dioksit(SO2) solumamız demektir. Doğaya salınacak Kükürt dioksit miktarı ayda 2592, yılda ise 31 Bin 104 kg olacaktır. Doğaya salınacak Azot oksit (NOx) miktarı ise yılda 9763 kg dır. Toz emisyonları ürkütücü boyuttadır. Bir yılda 88 ton zeytinlere, ormanlara, tarım alanlarına ve insanların üstüne toz yağacak. Bu bölge İzmir Valiliği, DEÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi) ve YTÜ (İleri teknoloji Enstitüsü) tarafından yapılan  Aliağa Çevre Durum Tespiti ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi adlı araştırma da da görüleceği gibi yeterince kirlidir. Burada bulunan bir çok iletmenin emisyon izni dahi yoktur.  Çimento gibi gaz ve toz kaynağı olan ve ayrıca bronşit, kanser gibi hastalıklara sebep olabilecek, çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek bir tesisin üstelik 1. Derece arkeolojik sit alanı yanına kurulmak istenmesi akılla izah edilemez. Anayasa ; Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Devler bu hakkı korur. İlkesi ve ÇED Yönetmeliği"nin ilgili maddesinde belirtilen  Halkın görüş ve istekleri dikkate alınır. İlkesi gereğince BATIÇİM" in çimento tesisine izin verilmemesini talep ediyoruz.

" TERMİK SANTRAL KURULMASI KONUSU BİZİ İLGİLENDİRMEZ BİZ HAMMADDEMİZİ SÖKE DE BULUNAN KENDİ TESİSİMİZDEN ALACAĞIZ.
FOÇEP üyelerinin tepkileri ve sorularını cevaplayan BATIÇİM işveren temsilcisi Bahadır Karakullukçu  Yapılması düşünülen tesis için ilerde bir termik santral mi kurulacak şeklindeki soruya  Bu konu bizim dışımızda bir konu. Bizim böyle bir düşüncemiz yok. Biz tesis için gerekli hammaddeyi yani külü yine bize ait olan ve Batı Söke fabrikalarından temin edeceğiz. Söke"nin buraya yakın olması ve limanların bulunması bu bölgenin tercih edilmesini gerektiriyor. Şeklinde cevap verdi.

HOROZGEDİĞİ KÖYLÜLERİ " ÖNCE GÜZEL GÜZEL ANLATILIYOR SONRA KİMSE SÖYLENENLERİ YERİNE GETİRMİYOR ".
 ÇED toplantısında söz alan ve özellikle gençlerden oluşan Horoz Gediği Köylüleri de yapılması düşünülen tesis ve ÇED toplantısı ile ilgili olarak söylenen hiçbir şeyin yapılmadığını dile getirerek         Biz bu toplantıları çok gördük ve artık alıştık. Her toplantıda güzel güzel anlatıyorlar. Şu yapılacak, şunlara dikkat edilecek, bunlar yerine getirilecek diyorlar ondan sonra da hiçbir şey yapmıyorlar. Biz bıktık artık. Buralar yaşanmaz hale geldi. Tesisleri yapanlar, işletenler burada biraz yaşasalar ne demek istediğimizi anlayacaklar. Köyümüzde insanlar ölüyor, arazilerimiz kirleniyor kimsenin umurunda değil.

FOÇEP ÜYESİ BAHADIR DOĞUTÜRK " BURASI SANAYİ BÖLGESİ DEĞİL ÖLÜM BÖLGESİ OLMUŞTUR ".
 ÇED toplantısı sırasında söz alan üyelerden Bahadır Doğutürk de toplantıya getirdiği poşetten çıkardığı çimento paketini havada sallayarak  İşte bu tozları solumamızı istiyorlar. Onların yapacağı tesis bunu üretecek. Burası sanayi bölgesi değil artık bir ölüm bölgesi olmuştur. Burası hukuksuzluk bölgesidir. Amacınız bizi öldürmek mi.? Yeter artık. Bu bölge hakim kuzey rüzgarları alır ve kuzeyimizde de yerleşim yerleri ile ormanlar vardır. Bu tozlar bizi de  bu ormanları da yok edecek. Bir yerde duralım. Para bu kadar önemli mi. Halk olarak biz bu tesisi burada istemiyoruz.Dedi.

FOÇEP üyeleri İzmir"in göbeğinde bulunan Çimento Fabrikasını da örnek göstererek orada yaşanan sıkıntıların aynısının burada da yaşanacağını dile getiriler. FOÇEP üyeleri toplantıya katılım belgesi olarak düzenlenen imza kâğıdına da tepki göstererek atılan imzaların kabul anlamına geldiğini savundular ve toplantı sonrasında imza atılmasının doğru olacağını iddia ettiler.

Gergin geçen ÇED toplantısının ardından vatandaşların görüşlerini kayda aldıklarını ifade eden İzmir İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ÇED Planlama Şube Müdürü Bülent Demirel  Bu toplantıların amacı zaten budur. Yöre halkının görüşünü almak ve gerekli raporları hazırlamaktır. Biz de bunu yaptık. ÇED toplantısı yapılaması düşünülen tesisin yapımına evet demek değil tam tersine süreci ve sizin üzerinizdeki etkileri görmektir. Yapılan sadece sürecin bir parçasıdır. Devlet olarak sizleri dinledik ve kayıt altına aldık. Diye konuştu.
06 Kasım 2009 Cuma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder